20 Business Card Template Bundle 787051

CreativeMarket - 20 thẻ kinh doanh mẫu Bundle 787.051
CreativeMarket - 20 thẻ kinh doanh mẫu Bundle 787.051
PSD | Adobe CS5 + | 300dpi | CMYK | Inch 2x3.5 | 28,35 MB
Thông minh, rõ ràng và sạch Creative mẫu thẻ kinh doanh có thể sử dụng cho tất cả các mục đích công ty, bạn có thể chỉnh sửa các lớp văn bản hoặc màu sắc hình dạng lớp với một cú nhấp chuột và dễ dàng
Dễ dàng tùy biến hoàn toàn lớp nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ đừng ngần ngại liên hệ với tôi thông qua hồ sơ của tôi.
300dpi • 2x3.5 inch • 0.25 chảy máu + Hướng dẫn viên • CMYK • In Ready
Phông chữ được sử dụng: http://www.fontsquirrel.com/fonts/lato
1 tập tin PSD bao gồm 2 trang (mặt trước và mặt sau) 1 file Chỉ có liên kết của các phông chữ miễn phí được sử dụng trong các mục và liên kết cho hình ảnh
Lưu ý: tất cả mọi thứ được bao gồm