Alpha v1.1 - Modern Hosting Wordpress Theme

Alpha - hiện đại Hosting Wordpress Theme
Alpha Hosting là hoàn thành một mẫu trang web hosting. Được thiết kế tính năng tuyệt vời và hiện đại với điều đó phù hợp với nhu cầu người mua hiện nay. Alpha được trang bị với 10 làn da Bối cảnh và 5 màu. Với tính năng mới của Wordpress 3.5.x, Alpha đã được mã hoá để nâng cao năng lực của các tính năng 3.5.x WordPresss.