Bamboo Desk Dual Screens 775202

CreativeMarket - Bamboo bàn Màn hình kép 775.202
CreativeMarket - Bamboo bàn Màn hình kép 775.202
Photoshop PSD | Adobe CS5 + | layered | 93,55 MB
Một tập tin PSD tuyệt vời để hiển thị dự án webdesign tiếp theo của bạn!
Trên tiêu chuẩn bàn iPhone: 12 Nam HiRISE deluxe Macbook giữ: thiết kế Mưa mStand Chuột: MX suất Chuột Logitech Bàn: 40mm Layered tre gỗ (tùy chỉnh thực hiện) Thiết bị: Macbook của Apple + Display 27 "