Bedding Multiboard Mockup 753954

CreativeMarket - Bộ đồ giường multiboard Mockup 753.954
CreativeMarket - Bộ đồ giường multiboard Mockup 753.954
8 PSD, TIFF | layered | 4400x4400 px | 300 dpi | 351,86 MB
Chất lượng cao và mockup thực tế. ĐỪNG PHÍ THỜI GIAN CỦA BẠN CHỈNH SỬA MỌI FILE PSD! Chỉnh sửa một phần của hội đồng quản trị và có được 3 góc tự động trong cùng một thời điểm. Mockup chỉ làm việc với Photoshop (file PSD). Tập tin là rất dễ dàng để sử dụng. tập tin hướng dẫn luôn được bao gồm.
    1 4400x4400 ban, 300 dpi (bạn nhận được 3 điểm 2200x2200)
    7 tập tin thêm 3000x3000 px, 300 dpi: ném gối, áo gối, gối hình chữ nhật, an ủi, tấm, vỏ chăn, ném gối chèn, gối hình chữ nhật chèn
    màu sắc thay đổi, khả năng để đưa thiết kế của riêng bạn (đối tượng thông minh bao gồm)
    bạn có thể bật / tắt thảm và đồ chơi trên bảng