Business Plan - Keynote Template 389434

Kế hoạch kinh doanh - - CreativeMarket Mẫu Keynote 389.434
Kế hoạch kinh doanh - - CreativeMarket Mẫu Keynote 389.434
KEY, JPG, PNG | 60 Unique Slides | 1920 x 1080 px | 39,82 MB
Đây là một mẫu thuyết trình Keynote chỉ cho người dùng MAC
Kế hoạch kinh doanh Keynote Template là một thuyết trình chuyên nghiệp, sạch và sáng tạo để cho doanh nghiệp của bạn. Tất cả các yếu tố này là hoàn toàn có thể chỉnh sửa từ hình dáng đến màu sắc.
POWERPOINT Version sẵn đây: http://crtv.mk/r0JTW
Tính năng, đặc điểm:
    60 Unique Slides
    12 Màu sắc Schemes
    800 miễn phí Vector Icons
    Keynote 06, 09 tập tin
    tối Version bao gồm
    16: 9 Tỷ lệ (chất lượng HD cho Presentation)
    Dựa trên tổng slide
    Tất cả các đồ họa Resizable và Editable
    Hoàn toàn Editable (Tất cả các biểu tượng, Elements & Thông tin-đồ họa như Vectors )
    Hình Placeholder Ready
    Help file bao gồm Liên kết các Fonts
    Free Fonts sử dụng: Lato
    Cổ Ảnh được không bao gồm