Cartoon Vector Fire v1.0 - HTML5 Edge Banner Animation

Cartoon Vector Fire - HTML5 Cạnh Banner Animation
Chào! Đây là chuỗi hoạt hình của file .svg vector minh bạch chuyển đổi từ Flash và chèn trong Adobe Cạnh Animate CC như là biểu tượng.Thật dễ dàng recolorable với các bộ lọc, khả năng mở rộng và có thể được dễ dàng lắp vào bất kỳ dự án Edge HTML5 hoạt hình.