DataLife Engine v11.1 - A Content Management System

DataLife Engine - Một hệ thống quản trị nội dung
DataLife Engine là một đa chức năng Hệ thống quản lý nội dung. Nhờ có một tin tức rất mạnh mẽ, bài viết, và hệ thống quản lý người dùng, DataLife động cơ được thiết kế chủ yếu cho các khối lượng của các trang web phương tiện truyền thông và các blog tạo trên Internet. Một loạt các tính năng cơ bản của động cơ, mà ban đầu được tích hợp vào nó, cho phép DataLife Engine để bước tiếp trước đối thủ cạnh tranh gần nhất của mình về việc tạo ra trang web.