Devices - Mockups V05 707591

CreativeMarket - Thiết bị - Mockups V05 707.591
CreativeMarket - Thiết bị - Mockups V05 707.591
PSD | Adobe CS3 + | layered | 300 DPI | 3000x2000px | 116,69 MB
Thiết bị - Mockups V05
    5 file PSD.
    5 Mockups.
    Đối tượng thông minh để đặt các bức ảnh của bạn
    Bật hiệu ứng ánh sáng hoặc tắt.
    Độ phân giải cao với 300ppi.
    3000x2000px file.