Hadron v1.0 - Responsive Grid Blog Theme

Hadron - Responsive Lưới Blog Theme
Hadron là một chủ đề blog nề hiện đại và đáp ứng đầy đủ mà đi kèm với một thiết kế vượt thời gian. Chủ đề này là rất dễ dàng để thiết lập và chức năng cao. bố trí lưới nề của nó làm cho trang web của bạn trông sạch sẽ và có tổ chức. Hadron được xây dựng bằng HTML5 sạch và hợp lệ và mã CSS3. Nó cung cấp các tính năng mà bạn có thể sử dụng để tùy biến trang web của bạn như tính năng tải lên biểu tượng tùy chỉnh, lựa chọn màu sắc không giới hạn và nhiều hơn nữa.