Interior Catalogs 557623

CreariveMarket - Nội Thất Catalogs 557.623
CreariveMarket - Nội Thất Catalogs 557.623
PSD, PDF | layered | A4, thư Mỹ | 300 DPI | 132,76 MB
SẢN PHẨM NÀY BAO GỒM:
    Đa
    đơn giản và tối thiểu Layout
    sạch Layout
    24 trang tài liệu Indesign
    2 kích cỡ: A4 và Mỹ thư
    Tương thích với Adobe Photoshop CS3 / CS4 / CS5 / CS6 / CC
    PSD tập tin
    Layer Style
    hình ảnh, văn bản và nền trên các lớp riêng biệt
    Easy Photo đổi với Smart Object
    CMYK màu Hồ sơ
    300 DPI
    PDF Preview
    Help file
    Photographs Not Included
FONTS (miễn phí Font):
    Lato (font miễn phí): http://www.fontsquirrel.com/fonts/lato
    Roboto (font miễn phí) (font chữ miễn phí): http://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto
    Roboto Slab (font miễn phí):http://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto-slab