Item Finder MarketPlace Full Android App v1.7.1

Item Finder thị trường đầy đủ Android App v1.7.1
Localization Sẵn sàng! Tiểu thể INFINITE; Hình ảnh mờ; IMAGE trượt; Người dùng có thể Thêm / Sửa / Đánh dấu mục; Cách sử dụng ẩn; Ký Nhận xét; chương trình khuyến mãi; Thông tin người dùng; Xã hội nhập (Twitter / Facebook / Web); AdMob; Mát UI di động tương tác; Thác Grid View hiển thị trên các mặt hàng. Chia sẻ lên Facebook; Chia sẻ lên Twitter