Karenderia Order Taking App v1.0.4

CodeCanyon - Karenderia tự Taking App
Karenderia tự Taking App kết nối với KRMS qua các cuộc gọi json api chỉ đơn giản là cài đặt các mô-đun cho các api và các thiết lập và tất cả các bạn thực hiện. nó đi kèm với bước rất dễ dàng bằng cách thủ tục bước về cách cài đặt các api & cài đặt mô-đun.