King poster v1.6.3 - Facebook group auto poster

CodeCanyon - King poster - Facebook nhóm tự động tấm poster kịch bản
Kingposter là một công cụ gọn nhẹ được phát triển để giúp bạn chia sẻ bài viết của bạn / các liên kết trên các nhóm. Kingposter alows bạn để chia sẻ nội dung của bạn và lưu lượng truy cập Facebook để / blog / trang web của bạn.