Kloe v1.1.1 - Fashion & Lifestyle Multi-Purpose Theme

mạnh mẽ; Tùy biến cao; Không có kiến ​​thức mã hóa yêu cầu; One-Click Demo nhập nội dung; Bộ sưu tập lớn của các trang và bố trí; Chọn lõi Plugin với bài tùy loại; Full Screen Chọn Slider với chức năng sai; slide hình ảnh / video trong Chọn trượt; Hình ảnh chuyển động hình ảnh động trong Chọn trượt; Nhiều loại header; Nhiều hành vi đánh đầu; Thay đổi header loại từ trang này sang trang