Mark03-Powerpoint Template 791277

CreativeMarket - Mark03-Powerpoint Template 791.277
CreativeMarket - Mark03-Powerpoint Template 791.277
pptx, PPT, XML, PDF | layered | vector | 300 DPI | 16: 9, 4: 3 | 127,15 MB
Nội dung của sản phẩm
    Mark03 Powerpoint 16x9 Full HD.pptx
    Mark03 Powerpoint. 4x3 Normal.pptx
    Mark03 Powerpoint Thư Print.pptx
    Mark03 Powerpoint 16x9 Full HD.ppt
    Mark03 Powerpoint. 4x3 Normal.ppt
    Mark03 Powerpoint Thư Print.ppt
    TMXL 20 color.TMXL
    Tài liệu tham (trang và file pdf)
Tính năng, đặc điểm
    400 + Unique Creative Slides
    800 Icons (bao gồm trong bài trình bày)
    Kéo n Drop Object giữ chỗ
    Retina và Full HD
    16: 9 Full HD màn hình
    4: 3 Bình thường Screen
    Thư kích thước in Mỹ / 300 DPI /
    In Ready
    20 Màu Version
    slide Invert (Dark và phiên bản Light)
    Được sử dụng miễn phí Fonts
    Tài liệu
    Vector Resizable và Shape Elements
    động Animated Hộp
    Hỗ trợ nhanh miễn phí
    cập nhật miễn phí
Fonts
Tất cả các phông chữ được sử dụng là miễn phí. Liên kết được trong tài liệu.