NewsGamer v1.6 - WordPress News / Magazine Theme

NewsGamer - WordPress News / Magazine Theme
NewsGamer là một đáp ứng Wordpress chuyên nghiệp mẫu thích hợp cho các tạp chí game, các nhà xuất bản báo, tạp chí hay blog tiên tiến.Chủ đề này là một sự lựa chọn tuyệt vời để tạo ra một trang web đẹp và mạnh mẽ!