OrakUploader v1.3 - Modern Image Multi Uploader

OrakUploader - Hình ảnh hiện đại đa Uploader
OrakUploader là mới, hình ảnh hiện đại đa tải lên, cung cấp một loạt các chức năng. Nó dựa trên HTML5, vì vậy nó không yêu cầu flash. Dễ thực hiện và sử dụng.