Paris Creative PowerPoint Theme 17103383

GraphicRiver - Paris Creative PowerPoint Theme 17103383
GraphicRiver - Paris Creative PowerPoint Theme 17103383
8 PPT, PPTX 8 | 180 Unique Slides | 1920x1080 px | 128 MB
CORE TÍNH NĂNG
sạch, hiện đại & Creative Presentation Slides
180 Unique Master Slides
16: 9 Aspect Ratio
8 Màu Biến
8 PPTX và 8 PPT Powerpoint tập tin
hoạt hình
Pixel-hoàn hảo infographics
bảng xếp hạng dữ liệu (Editable qua Excel)
Editable Icons như Vector hình dạng
Các hình ảnh được sử dụng trong các trình diễn không được bao gồm (Tất cả các mẫu trên GraphicRiver không chứa hình ảnh Đây là chính sách của Envato.)
BAO gỒM FILES
8 PPTX và 8 PPT tập tin
trợ giúp Hướng dẫn
FONT DÙNG
Nguồn Sans Pro:https://www.google.com/fonts/specimen/Source+Sans+Pro