Realestate Open House Flyer 698522

CreativeMarket - Realestate Open House Flyer 698.522
CreativeMarket - Realestate Open House Flyer 698.522
PSD | CS5 + | layered | CMYK, 300 DPI | 8.5x11 trong | 9.14 MB
    Adobe Photoshop CS5
    2 thiết kế
    hoàn toàn Layered PSD file
    dễ dàng tùy biến và chỉnh sửa được
    dễ dàng để sử dụng hình ảnh riêng của bạn (Smart Object Options)
    Tối ưu hóa cho in
    Kích thước 8.5 "x11" (0,25 bleed)
    Photoshop PSD file
    CMYK màu
    độ phân giải 300 DPI
    Xem trước hình ảnh không được bao gồm
    In sẵn sàng Format
    Tải phông chữ miễn phí     quả lắchttp://www.kontrapunkt.com/type/