SiteSpy v3.2 - Complete Visitor & SEO Analytic

CodeCanyon - SiteSpy - Toàn bộ khách & SEO Analytics
Toàn bộ gói truy cập và SEO anlytics bao gồm phân tích khách truy cập (visitor độc đáo, xem trang, tỷ lệ trả lại, thời gian nghỉ trung bình, hãy truy cập trung bình, phân tích lưu lượng, refferer hàng đầu, khách hàng mới và quay trở lại, tổng quan về nội dung, đất nước và báo cáo trình duyệt, os & báo cáo thiết bị vv .), phân tích web, công cụ SEO