Sketch Book Mockup v.3 14445579

GraphicRiver - Phác thảo Sách Mockup v.3 14.445.579
GraphicRiver - Phác thảo Sách Mockup v.3 14.445.579
Photoshop PSD | CS4 + | 4608 × 3456 px | 72 dpi | Chế độ RGB | 291,26 MB
Phác thảo Sách Mockup v.3
- Tập chính bao gồm 4 file psd
- Hành động tập
- cài đặt đầy đủ và hướng dẫn người sử dụng!
- Thay đổi thiết kế dễ dàng
- Smart Objects
- Kích thước: 4608 × 3456 px / 72 dpi / RGB Mode.