Square Brochure 756610

CreativeMarket - Quảng trường Brochure 756.610
CreativeMarket - Quảng trường Brochure 756.610
INDDD, IDML, PDF | CS4 + | layered | 300 DPI | 210 x 210 mm | 7.78 MB
Một công ty kinh doanh quảng trường Brochure mẫu. Cách bố trí này thích hợp cho bất kỳ mục đích của dự án. Rất dễ dàng để sử dụng và tùy chỉnh
    210mm x 210 mm Kích thước (Square)
    02 Covers (Ly File)
    0,25 Inc Bleed
    In Ready
    Adobe Indesign CS4 (yêu cầu tối thiểu)
    miễn phí Font được sử dụng: liên kết trong tập tin thông tin