The Best Mega Bundle 787981

Các gói Mega nhất
CreativeMarket - The Best Mega Bundle 787.981
PSD, PPTX, KEY, INDD | 350+ tử Slides | layered | 1.09 GB
The Best Mega Bundle 28 1❖
Đây là Mega Bundle Best of 16 Trình bày và 12 Brochuses / Tạp chí trong một. Hàng trăm khách hàng thưởng thức tại thỏa thuận tuyệt vời này, suy nghĩ thông minh, suy nghĩ trong gói lớn nhất trên thị trường.
--------------------------- Templates ✵✵ 16 Trình bày trong Bundle: ✵✵ ------------ -------------------
❖ Người bán tốt nhất Powerpoint ❖
    Dự án: http://crtv.mk/h018k
    Báo cáo: http://crtv.mk/tqj8
    Dealova: http://crtv.mk/q04sA
    Techno: http://crtv.mk/d07YN
    Minimi: https: / /crmrkt.com/E9GOj
    kinh doanh: https://crmrkt.com/Rz34k
    Aceo: https://crmrkt.com/Rz34k
    Mukiyo: https://crmrkt.com/JqM05
    FIO: https://crmrkt.com/jwAr3
    Mukini: https://crmrkt.com/1kdM2
❖ Impressive Keynote ❖
-------------------------------- ✵✵Free thưởng trong Bundle: ✵✵ -------- -------------------------------
    350+ tử Slides - Sẵn sàng để sử dụng
    . 160 THMX (Office Theme) file
    Thousand biểu tượng đã sẵn sàng để sử dụng (30 pptx / ppt & Keynote slide)
    các tập tin PSD Mockup bao gồm
    50 file Premade Màu.
--------------------------- ✵✵ 12 Brochuces / Tạp chí trong Bundle: ✵✵ ----------- ---------------
    Vixion: http://crtv.mk/gqlY
    Rượu: http://crtv.mk/apug
    cưới: http://crtv.mk/qq8c
    Medio: http://crtv.mk/jqoH
    Hồ sơ công ty: http: / /crtv.mk/iqh3
    Mogazone: http://crtv.mk/apfJ
    Maxmedia: http://crtv.mk/cpux
    MultiArt: http://crtv.mk/rq6P
    Urbanit: http://crtv.mk/jqYQ
    Porfolio: http://crtv.mk/ixdx
    A5 Portfolio (PSD): http://crtv.mk/d04Zx
    Photo Album: MỚI THÊM
    5 trang Resume (THƯỞNG):http://crtv.mk/tpds