The REX v2.0 - WordPress Magazine and Blog Theme

REX - Tạp chí WordPress và Blog Theme
REX là một WordPress theme Magazine / Blog với một thiết kế sạch sẽ và cái nhìn hiện đại. Nó rất thích hợp cho các tạp chí, tin tức, biên tập, viết blog, chụp ảnh hoặc trang web đánh giá. Các chủ đề có rất linh hoạt và siêu dễ dàng để sử dụng. Nó được đóng gói với tấn các tính năng và vật dụng tùy chỉnh. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích nó và có một thời gian xuất bản bài viết của bạn.