Tôi đã hack phimmoi.net như thế nào? - Phần 2

Hôm nay vừa đúng một tuần tính từ ngày tớ hack phimmoi.net (24/06), chỉ sau đó hai ngày - 26/06, tớ tiếp tục phát hiện ra 2 lỗ hổng bảo mật tiếp theo thuộc sub-domain của phimmoi.net

Câu chuyện bắt đầu

Ngày 26/06, trong lúc vào xem phim tại phimmoi, tớ chợt để ý cái banner quảng cáo ở cột bên phải. Vì đang sử dụng uBlock nên tớ khá ngạc nhiên khi thấy vẫn có một banner hiển thị.


Tớ liền nhấn phải chuột vào banner và sao chép liên kết:
http://uniad.phimmoi.net/publisher/go/?bannerid=673&zoneid=3&dtime=1467368202&ctype=CPD&domain=phimmoi.net&verify=fe8043c8f4e38373918ba129a804b5d4&href=http%3A%2F%2Fcuuam.360game.vn%2Fintro%2Fcackpg3%2Flanding%2Findex.html%3Futm_source%3DBanner%26utm_medium%3DPhimmoi.net%26utm_content%3DPhimmoi.net_PlayerPage_Right1_300x600
Sử dụng tính năng Split URL (ngắt các tham số) và URLdecode của Hackbar:
http://uniad.phimmoi.net/publisher/go/
?bannerid=673
&zoneid=3
&dtime=1467368202
&ctype=CPD
&domain=phimmoi.net
&verify=fe8043c8f4e38373918ba129a804b5d4
&href=http://cuuam.360game.vn/intro/cackpg3/landing/index.html?utm_source=Banner&utm_medium=Phimmoi.net&utm_content=Phimmoi.net_PlayerPage_Right1_300x600
Vì là URL của một banner quảng cáo nên hiển nhiên đây là một trình chuyển hướng liên kết. Sau khi thực hiện chút nghiên cứu nhỏ, tớ phát hiện ra trong các tham số của URL thì chỉ có tham số href là bắt buộc (required). Như vậy, tớ hoàn toàn có thể lợi dụng trình chuyển hướng này để trỏ tớ bất cứ liên kết nào tớ muốn. Ví dụ:

http://uniad.phimmoi.net/publisher/go/?href=https://junookyo.blogspot.com
Read More