Tôi đã hack trang SinhVienIT.net như thế nào?

sinhvienit-net-xss-csrf-exploit

Lỗ hổng bảo mật XSS trên sinhvienit.net

Một ngày đẹp trời, tớ lên Google kiếm link tải Visual Studio. Như thường lệ, SVIT (sinhvienit.net) và VNZ (vn-zoom.com) luôn đứng top khi tìm kiếm mấy phần mềm... cr@ck. Khỏi phải suy nghĩ, tớ liền nhấn vào một link có thể tin tưởng (là trang nào thì các bạn cũng biết rồi đấy, liên quan tới bài viết mà).
Read More