UpdraftPlus v2.11.21.22 - The Leading WordPress Backup Plugin

UpdraftPlus - Dẫn Đầu WordPress Plugin sao lưu
đáng tin cậy nhất WordPress plugin sao lưu trên thế giới. Trang web của bạn là dễ bị những thứ như hack, tai nạn máy chủ, cập nhật tinh ranh và lỗi người dùng. Đó là lý do tại sao bạn cần UpdraftPlus, đánh giá cao nhất và cài đặt nhất thế giới WordPress sao lưu plugin.