US Letter Magazine Mock-Up 742070

CreativeMarket - Tạp chí văn Mỹ Mock-Up 742.070
CreativeMarket - Mỹ Thư Magazine Mock-Up 742.070
PSD, ATN | Adobe CS4 + | layered | 3500 x 2600 px | 300 dpi | 488,89 MB
Mỹ Thư Magazine Mock-Up
Tính năng, đặc điểm:
    Độ phân giải cao | 300 dpi
    nền có thể thay đổi thông qua đối tượng thông minh (Perspective nền)
    Kích thước: 3500x2600
    Dễ dàng và chỉnh sửa nhanh chóng thông qua đối tượng thông minh
    Photoshop CS4 tương thích
    Layers Organizaed và thư mục
    8 bài thuyết trình hình ảnh thực tế (8 tập tin PSD)
    Bật / tắt bóng và phản xạ
    Ảnh thực và hành động tiên tiến bao gồm ( chỉ cho 7.psd)
    Hướng dẫn PDF