Vanity Kit & Shower Cap Mockup 706484

CreativeMarket - Vanity Kit & Tắm Cap Mockup 706.484
CreativeMarket - Vanity Kit & Tắm Cap Mockup 706.484
PSD, TIFF | layered | 4000x2700 px | 72 dpi | 312,18 MB
Chất lượng cao và mockup thực tế. Với các tập tin này có thể tạo ra sản phẩm cá nhân với thiết kế tùy chỉnh. Mockup chỉ làm việc với Photoshop (file PSD). Tập tin là rất dễ dàng để sử dụng. tập tin hướng dẫn luôn được bao gồm.
    12 file psd 4000x2700 px, 72 dpi
    có thể chỉnh sửa: gói (màu riêng / gradient và thiết kế), nailfile (màu sắc riêng), lá (thiết kế riêng)
    màu sắc thay đổi, khả năng đặt thiết kế riêng của bạn trên bao bì (đối tượng thông minh bao gồm)