Wall Calendar 2017 (WC15) 699471

CreativeMarket - Wall Calendar 2017 (WC15) 699.471
CreativeMarket - Wall Calendar 2017 (WC15) 699.471
INDD, IDML, AI, PDF | Adobe CS4 + | layered | A3, 297x420 mm | 5.33 MB
Tính năng, đặc điểm
    Tuần bắt đầu hôm thứ Hai (A3, 297x420 mm)
    tuần bắt đầu ngày Chủ nhật (Tabloid, 11x17 unch)
    hướng Portrait
    12 tháng + Bìa
    2 phong cách: 1) 3 tháng trên các thông tin ở trang 2) Công ty + ghi chú
    màu CMYK
    In sẵn sàng
    hoàn toàn có thể chỉnh sửa
    Layers, swatches, kiểu đoạn văn
Miễn phí sử dụng phông chữ
các định dạng tập tin
    INDD CC
    IDML (CS4 +)
    Ai CS2
    PDF Preview