Web Design Facebook Cover 11158561

Thiết kế web Facebook Cover - Facebook Timeline Covers Truyền thông xã hội
GraphicRiver - Thiết kế web Facebook Bìa 11158561
Photoshop PSD | CS3 + | layered | 1702x630 | 13.4 MB
Thực hiện một tuyên bố với một bìa Facebook Timeline mà đặt bạn trong ánh đèn sân khấu. Tăng số lượng của "Likes" và xây dựng một danh sách khách hàng tiềm năng và bạn bè mới whove đánh dấu Timeline của bạn cho lần trong tương lai.
Bạn sẽ nhận được tập tin PSD có thể chỉnh sửa và giúp các tập tin với hướng dẫn về làm thế nào để thay đổi hình ảnh và các liên kết để tải về phông chữ. 100% phông chữ miễn phí sử dụng.
Hình ảnh được bao gồm với thiết kế này.