Wedding Postcard Template 699703

CreativeMarket - Wedding Bưu thiếp Template 699.703
CreativeMarket - Wedding Bưu thiếp Template 699.703
Photoshop PSD | Adobe CS5 + | 300dpi, CMYK | 4 × 4 trong | 8.46 MB
Thông minh, rõ ràng và sạch Creative bưu thiếp mẫu có thể sử dụng cho tất cả các mục đích công ty, bạn có thể chỉnh sửa các lớp văn bản hoặc màu sắc hình dạng lớp với một cú nhấp chuột và dễ dàng
Dễ dàng tùy biến hoàn toàn lớp nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ đừng ngần ngại liên hệ với tôi thông qua hồ sơ của tôi.
300dpi • 4 × 4 inches • 0.25 chảy máu + Hướng dẫn viên • CMYK • In Ready
Phông chữ được sử dụng:
http://www.fontsquirrel.com/fonts/lato
http://www.fontsquirrel.com/fonts/carrington
1 PSD tập 1 tập tin Hướng dẫn có liên kết của các phông chữ miễn phí được sử dụng trong các mục và liên kết cho hình ảnh