WRanalytics v1.0 - Realtime, Multiuser Website Analytics Platform

CodeCanyon - WRanalytics - Thời gian thực, đa người dùng website Analytics Platform
WRanalytics là một nền tảng phân tích cho phép bạn thu thập dữ liệu trên các trang web, như một dịch vụ. Hệ thống cho phép bạn để lại thương hiệu đó và bán lại cho người dùng của bạn tại bất kỳ mức giá mà bạn muốn. Với WRanalytics, bạn có thể chạy Google Analytics tới, GoSquared hoặc GetClicky trong một khoảng thời gian rất ngắn.