Youplay v3.1.1 - Gaming WordPress Theme

Youplay - Gaming WordPress Theme
Youplay là chủ đề sáng tạo để chơi game, cộng đồng, gia tộc, tin tức và các cửa hàng. Nó là sạch sẽ, linh hoạt, đáp ứng, làm việc với Visual Composer tuyệt vời và tạo ra với một bảng điều khiển tùy chọn quản trị mạnh mẽ để tinh chỉnh các chủ đề. Nó cho phép bạn tạo ra WooCommerce cửa hàng, mạng xã hội BuddyPress, bbPress diễn đàn và blog Wordpress. Đi kèm với các chương trình không giới hạn màu cho trang web của bạn.