Tài liệu học After Effects và Premier Pro, định dạng video và cả văn bản

Premiere Pro sử dụng cơ chế mới cho phép nhập, biên tập  xuất video với chất ... Nó cho phép xem lại tất cả hình anh Adobe Premiere Pro CS6: Dựng kỹ xảo video chuyên nghiệp ... Để khởi tạo dự án mới, bạn chọn New Project, đặt tên cho dự án tại ô Name, nhấn ... (hay nhấn Ctrl+I)  lựa chọn tập tin dữliệu muốn đưa vào (có thể đưa vào ... một vị trí bất kỳ trên khung hình đang hiển thị để nhập nội dungvăn bản vào. Adobe After Effects CC là phần mềm đồ họa chuyển động số  đồ họa tổng hợp ... khu vực nhất định của video và xuất khẩu kết quả cuối cùng trong các định dạng ... Sau khi biên tập tài liệu với AdobePremiere, bạn có thể dùng After Effects để ... bạn có thể thêm lớp mới - bao gồm cả video và các lớpvăn bản After Effects ban đầu được tạo ra bởi các Công ty Khoa học và Nghệ thuật tại ... là danh sách các phiên bản của After Effects qua nhiều năm, bao gồm cả hai ... Tháng 4 năm 1996, 3.1, Định dạng tập tin, đa xử lý; Phiên bản Mac mới nhất 680x0 .... liệu khác; Tính toán chuyển động 3D của một máy ảnh trong một đoạn

Download miễn phí Tài liệu học After Effects và Premier Pro, định dạng video và cả văn bản