Bí quyết tăng lương

Bí quyết tăng lương

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Trong các nghiên cứu về sự thỏa mãn trong công việc của người lao động, nhân tố “thăng tiến” luôn là nhân tố quan trọng chi phối các kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, ở Việt Nam không phải ai cũng may mắn được làm việc ở những công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Sự mù mờ về thăng tiến sẽ làm cho nhân viên cảm thấy bất an, không thấy được đường đi của mình để cống hiến hết mình với nghề nghiệp – Sự mù mờ ấy cũng giết chết vô số hoài bão và nhiệt huyết của không ít người đã từng có tâm huyết về nghề nghiệp của mình.

Khóa học “BÍ QUYẾT TĂNG LƯƠNG” với sự dẫn dắt của trưởng ban đào tạo của BNI – GBI Chapter – Ông Nguyễn Trương Tuyến, bạn sẽ được hoạch định một lộ trình thăng tiến bền vững, hiểu rõ những giá trị bản thân – phát triển bản thân – thăng tiến trong công việc – đạt mức thu nhập mong muốn.

Thay vì đợi chờ sự chủ động từ lãnh đạo hoặc kỳ xem xét lương cố định hàng năm-  Bạn hãy chủ động đăng ký khóa học và áp dụng ngay các chiến thuật này để gia tăng thu nhập, khẳng định vị thế bản thân!

Click Herefrom Trương Định https://ift.tt/2M7NQSv
via IFTTT