Chia sẽ hơn 30 khóa học tại 3. Edu.anabim.vn

Kết quả hình ảnh cho edu.anabim.com

Revit
Phần mềm: [ Revit ]. Đăng ký học ngay. Các video có trong danh ...
Sketchup
Khóa Học Sketchup Cơ Bản. Khuyến mãi. Anabim đang ...
Blog
Hướng dẫn Revit Architecture: Giới thiệu về Tùy chọn Thiết kế ...
Vasari
Khóa Học Vasari. Khuyến mãi. Anabim đang trong đợt khuyến ...
Autocad
Khóa Học Autocad 2015 Cơ Bản. Khuyến mãi. Anabim đang ...
Ecotec
Khóa Học Ecotec Cơ Bản. Khuyến mãi. Anabim đang trong đợt ...
Khóa Học Sketchup Cơ Bản
KHÓA HỌC SKETCHUP CƠ BẢN. SketchUp là một phần mềm mô ...
Khóa Học Dynamo Cơ Bản
Khóa học Autodesk Dynamo Cơ bản cung cấp cho học viên các ...
Dynamo
Chỉnh sửa thép tạo ra từ Extesion bằng Dynamo. Khuyến mãi ...
Naviswork
Khóa Học Naviswork Phần 2. Khuyến mãi. Anabim đang ...


Formit 360-20171116T132736Z-001.zip
BIM Glue-20171116T132710Z-001.zip
Dynamo nâng cao-20171116T132724Z-001.zip
Ecotec Cơ bản-20171116T132730Z-001.zip
Autocad 2015-20171116T132616Z-001.zip
Infrawork 360-20171116T134659Z-001.zip
Làm quen với Revit-20171116T134706Z-001.zip
Dynamo cơ bản-20171116T132718Z-001.zip
Naviswork Cơ bản-20171116T134714Z-001.zip
Naviswork Phần 2-20171116T134720Z-001.zip
Revit Architecture Conceptual Mass Family-20171116T134729Z-001.zip
Revit Architecture Nâng cao-20171116T134736Z-001.zip
Revit Architecture nền tảng-20171116T140112Z-001.zip
Revit Family addaptive cơ bản và nâng cao.zip
Revit Family cơ bản-20171116T140130Z-001.zip
Revit Family Nâng cao-20171116T140138Z-001.zip
Revit MEP cơ bản-20171116T140147Z-001.zip
Revit MEP Family (Phần 1)-20171116T140152Z-001.zip
Revit Structure Concrete-20171116T142002Z-001.zip
Revit Structure Cơ bản-20171116T141947Z-001.zip
Revit Structure Family -20171116T142050Z-001.zip
Revit Structure Steel-20171116T142014Z-001.zip
Robot Structural Cơ bản -20171116T142021Z-001.zip
Sketup cơ bản-20171116T142028Z-001.zip
Sketup nâng cao-20171116T145709Z-001.zip