Download miễn phí tài liệu CEH V10 mới nhât 2018

Một Hacker đạo đức được chứng nhận là một chuyên gia có kỹ năng hiểu và biết cách tìm điểm yếu và lỗ hổng trong hệ thống đích và sử dụng kiến ​​thức và công cụ giống như một hacker độc hại, nhưng theo cách hợp pháp và hợp pháp để đánh giá tư thế an ninh của một hệ thống đích (S). Chứng nhận CEH chứng nhận các cá nhân trong lĩnh vực an ninh mạng cụ thể của Đạo đức Hacking theo quan điểm trung lập của nhà cung cấp.