Chia sẽ giao diện website Khách sạn - có sẵn hệ thống bookingSoho Hotel là một chủ đề đặt phòng khách sạn được xây dựng bởi quitenicestuff. Chủ đề chính nó là khá cơ bản nhưng tạo ra một cách tiếp cận thẳng về phía trước để đặt phòng.Giống như nhiều chủ đề khác được tạo ra bởi quitenicestuff, chủ đề Khách sạn Soho có cách tiếp cận đơn giản để thiết kế của nó tinh giản quá trình đặt phòng được tích hợp vào nó. Trọng tâm chính là chi tiết đặt phòng khách sạn có thể cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về các phòng khách sạn mà họ muốn thuê, sơ đồ tầng, giới hạn về sức chứa và phòng trống chung.


Hotline
0888 39 7576Liên Hệ: 
Mr.Trường