Chia sẽ miễn phí Giao diện website Phim - PsyPlay WordPress Themes


PsyPlay là chủ đề lý tưởng nhất cho nội dung phim và chuỗi video. Nó có một loạt các công cụ và cài đặt mà bạn có thể cấu hình trên khung tùy chọn PsyPlay
Nó có tất cả những thứ bạn cần để cá nhân hóa trang web của bạn mà không phải thay đổi mã. PsyPlay là một chủ đề hoàn toàn đáp ứng và được tối ưu hóa SEO. Chủ đề này cũng có một công cụ mạnh mẽ tạo ra lượng nội dung khổng lồ. Các tệp JS & CSS của PsyPlay đều được rút gọn và có tùy chọn để giảm thiểu đầu ra HTML của trang web của bạn, điều này có thể giúp bạn tăng tốc độ trang web của mình.